Dobio je sjajan posao, a onda mu je direktor rekao da ode i pogleda ruke svoga oca… otišao je i shvatio strašnu istinu

Jedan mladić je otišao u veliku kompaniju da se prijavi za posao na važnoj poziciji. On je prošao prvi intervju, ali je od njega zatraženo da se sastane sa direktorom radi konačnog intervjua.

Direktor je pogledao njegov odličan rezime, a zatim ga je pitao:

– Da li ste primali školarinu za vrijeme školovanja? Momak je odgovorio: Ne.

– Da li vam je vaš otac platio studije?

– Da. – Odgovorio je on.

– Gdje radi vaš otac?

– Moj otac je kovač.

Image and video hosting by TinyPicLeave a Comment